Methodiek

Eigenaarschap verandert alles!

Eigenaarschap is de keuze voor eigen-wijsheid en richting. Durf ik te gaan staan voor waar ik goed in ben? Dat is niet altijd makkelijk. Maar: het levert je een enorme motivatie op.

Eigenaarschap is een krachtig concept, dat al doende geleerd moet worden, en dat is precies wat ik met deze methode aanbied. In mijn methode geef ik eigenaarschap handen en voeten. Ik maak het praktisch en toepasbaar.

En dat is niet iets voor ‘later als ik groot ben’. Eigenaarschap is nodig vanaf het begin, want het verandert alles!

“By being kinder to myself I rediscovered a lot of passion for my art”
 I´m getting closer to content state of mind”

meer citaten van studenten op deze pagina


Eigenaarschap verandert alles! Mijn missie in 2.30 min

Laat je wens leidend zijn

Dat je wilt leven vanuit je diepste wens is makkelijk gezegd, maar kan het ook? Het korte antwoord is: zeker! Het langere antwoord is: daar is moed en zelfkennis voor nodig.

En dat is precies waar ik aan werk. Geen simpele onliners ter bemoediging met beperkte houdbaarheid, maar een manier om jezelf te leren kennen en observeren, steeds opnieuw. Je sterke punten én je valkuilen leren kennen en het gereedschap krijgen om deze kennis voortdurend bij te schaven. Zo kom je zelfbewust in het leven te staan.

Ik geef je het gereedschap mee om je hier een leven lang in te blijven ontwikkelen. Zo kun je, in het volle bewustzijn van je kwaliteiten en met inbegrip de angsten die er nu eenmaal bijhoren, precies dát gaan doen wat je het liefste wilt. Dat is niet per se makkelijk, maar wel waar je gelukkig van wordt!

Maar hoe doe je dat?
Je diepste wensen centraal zetten roept heel wat op en het is nodig naar het hele spectrum te kijken om te voorkomen dat een bezield project voortijdig schipbreuk lijdt.

Mijn methodiek bestaat uit het naar boven halen en durven uitspreken van je verlangen. Dat resulteert in een leervraag of het aangaan van een hartsproject. Leuk en heel erg spannend!

Vervolgens kijk je naar jouw talent, want daarmee ga je het doen. Het is belangrijk te weten waar jij uniek in bent. Uit je talent ontspringt je verlangen, maar ook je vermogen om het uit te voeren.

En dan komt onvermijdelijk je draak om de hoek: ‘ik ben er nog niet klaar voor’, ‘ze zien me aankomen’, ‘niemand zit er op te wachten’. Welke overtuigingen het voor jou ook zijn: draken zijn altijd in veelvoud aanwezig, en met overtuigende argumenten. Intimiderend! Tot je echt gaat kijken.

Talent

Wat is je eigenheid die het mogelijk maakt je verlangens vorm te geven? Je hebt je verlangens niet zomaar. Het idee hoort bij jou en het vermogen om het te realiseren wordt er gratis bijgeleverd, maar het is wel belangrijk om dit te onderkennen en te benoemen. Om jezelf gaandeweg je projecten steeds beter te leren kennen. Zo vermijd je dat je energie steekt in dingen die niet bij je horen. Die laat je liever aan een ander over om tijd en energie te hebben voor dat waar je werkelijk goed in bent en anderen in mee kunt nemen. Vandaar dat talent een belangrijke pijler is in mijn methodiek.En dan bedoel ik niet veel of weinig talent hebben maar wát is het precies waar je uniek in bent. Je talent kennen gaat over weten wie je in diepste wezen bent. Je professie en interactie met anderen zijn hier uitingen van. Hoe dieper en gedetailleerder je kennis over je talent reikt hoe bekwamer je wordt in het uitoefenen van je professie. Mijn lessen geven je het gereedschap om je hier een leven lang verder in te ontwikkelen.

Draken

Als je definieert wat je wilt en waar je goed in bent kun je er vergif op innemen dat er draken op je nek springen: ondermijnende stemmen die zeggen dat je dit helemaal niet kunt. Stemmen die je kunnen beletten te doen wat je het allerliefste wilt als je ze niet als draak herkent.
Draken duiken op op het terrein waar groei zich manifesteert. Daar ben je kwetsbaar, maar daar zit ook je verlangen en je kracht. Als je dit inziet is een draak al niet meer alleen maar beangstigend maar ook een teken dat je op het goede spoor zit. Een draak is in wezen een test voor je wil en vastberadenheid en zo’n test kan je sterken.
En aangezien je in het leven voortdurend op de proef zult worden gesteld als je als artiest projecten wilt realiseren, is het van groot belang om je draken te leren temmen. Op het moment dat je de draak leert aankijken en leert zien dat het je eigen krachten en verlangens zijn die de draak oproepen, leer je ook dat je opgewassen bent tegen je draak. Deze is immers gecreëerd door jouzelf en je kunt hem leren gebruiken voor je groei.

 

“What I notice is that when I’m writing about this dragon it gets smaller and less frightening.”

Fragment draken video

Voor nu en nog eens

Het samenspel van krachten in jezelf kennen maakt dat je deze voor je kunt laten werken. Het gaat niet om bemoediging en waardering van buitenaf die je door de opleiding heen sleept maar om het opdoen van diepe zelfkennis die het je mogelijk maakt om autonoom je koers te kiezen en je kunstenaarschap uit te dragen. Zo ben je opgewassen tegen de uitdagingen van het zelfstandig (artiesten) bestaan.

‘Leerling van het leven’
Waar je opleiding stopt met het behalen van je diploma, gaat jouw ontwikkeling verder! Become the Owner of your Learning schoolt je daarom tot ‘Leerling van het Leven’. Je blijft je zelfkennis verfijnen zodat je steeds krachtiger gaat opereren in je professie. Een ontwikkeling die nooit meer stopt.

Praktijkvoorbeelden

‘It’s not good enough to publish’
Na jarenlang geïntimideerd te zijn geweest door deze draak ging de eigenaar ervan zich realiseren dat dit niet de werkelijkheid was, maar een test voor haar eigen wilskracht.

Toen keerde ze het om: door iedere dag een improvisatie te posten op Facebook daagde zij haar draak uit en legde deze het zwijgen op. Een zelfbedachte en bewust gekozen stap waarmee ze zichzelf promoveerde van ‘lijdend aan’ naar ‘handelend ondanks’ de eigen onzekerheid. Een stap die onmiddellijk invloed had op haar welbevinden.

.

Een vrijheid verschaffende speeltuin
De leervraag: ‘Trust my abilities’ bracht een studente ertoe wekelijks een optreden te doen voor een paar huisgenoten. Het ontdeed optreedmomenten van hun absolute ‘alles of niets’ karakter en ze verschafte zichzelf een wekelijkse speeltuin en barometer voor haar ontwikkeling op het gebied van de eigen vermogens. Het hele onderwerp werd hiermee speels, luchtig en vrij.