Saxofoonles

In mijn saxofoonlessen is het een grotendeels door jou te bepalen mix van ambacht en creativiteit waarbij we soepel kunnen schakelen tussen het een en het ander, al naar gelang jouw wensen en wat zich in je speelpraktijk en tijdens onze lessen aandient.

Ambacht
Ik besteed graag aandacht aan een goed geluid. Dat is tenslotte hetgeen  waar muziek uit bestaat. Zelf had ik les van Adri van Velsen. Samen met Leo van Oostrom een van de pioniers van de eerste generatie saxofonisten in Nederland. Die lessen gingen over het ambacht van saxofoon spelen. Eindeloos doorgezaagd over embouchure en ademsteun. Waar zit wat, hoe werkt het precies en hoe oefen je dat? De ambachtelijke kant van het instrument langzaam meester worden. Ik heb er nog steeds profijt van bij spelen en lesgeven.

Op het improvisatorische vlak had ik les van onder meer Michael Moore en ik volgde een heel aantal workshops. Zie ook over mij.

Creativiteit
De andere pijler van mijn lessen is improvisatie en eigenheid waarover deze website gaat. Zie ook de tekst over improvisatieles hieronder en de workshop eilandjesmethode waar ik elementen van toepas in mijn lessen.

“Voor het eerst een mooie en goede solo op Da Bomba gespeeld. Ik voelde mij rustig, wist op elk moment waar ik was, had contact met de band en kon mijn solo goed leiden. Ons project begint vruchten af te werpen vooral op het mentale vlak!”
Hans Schellekens

Praktisch
Ik geef les aan huis in Amsterdam Oost. Een les kost € 50 per uur.
Wil je een proefles? Meer informatie? Neem dan contact met me op.


Improvisatieles
(alle instrumenten mogelijk)

Improvisatie is het leukste dat er is
Op de voet gevolgd door lesgeven over improviseren, wat natuurlijk ook een vorm van improvisatie is.

Je komt binnen met je eigen vraag. Die is helder en je legt hem meteen op tafel of hij is nog onduidelijk en komt tijdens de lessen aan de oppervlakte: een vraag is er altijd en het helpt om daar bewust mee aan de slag te gaan.

Vanuit je vraag kijken en luisteren we: waar zitten je struikelblokken en hoe kun je over zo’n dood punt heen komen? Hier begint onze gemeenschappelijke improvisatie, van moment tot moment.

Want niets staat vast. Je loopt immers tegen je eigen ‘problemen’ aan? Die zijn, hoewel herkenbaar, toch voor iedereen anders. En zelfs al heb je een wens die velen voor jou hadden of loop je tegen een gangbaar probleem aan, jouw eigen leerpad is uniek en dus je opbrengst ook. Wil je bijvoorbeeld leren spelen over akkoorden, zoek dan je eigen weg daarin. Het is zaak om daar bij te blijven en niet te zoeken naar een standaardoplossing ‘to solve all problems’. Het resultaat is een sterkere eigenheid als muzikant en in potentie is die er al bij binnenkomst. Die boven water krijgen en ontwikkelen is de kunst. En dat is jouw werk. Ik reik  slechts handvatten aan.

Praktisch
Ik geef les aan huis in Amsterdam Oost. Een les kost € 50 per uur.
Wil je een proefles? Meer informatie? Neem dan contact met me op.