Realiseer je Droomproject

Van inspiratie naar realisatie. Een praktisch en inzichtgevend traject.

Stel je hebt een prachtig idee. Ga je dat idee ook realiseren of blijft het een eeuwige belofte? Het verschil is één beslissing van jou: ik stap in de arena en ga ervoor, no matter what it takes.

Die ene beslissing zet alles in beweging. Nemen we die niet bewust, dan blijven we hangen in ‘ik zou heel graag’, in voornemens, die je later, als de tijd rijp is, nog eens kunt uitvoeren.

Maar daarmee geef je onbedoeld alle ruimte aan twijfels en tegenstemmen in jezelf: ‘niemand zit hier op te wachten’, ‘ik ben er nog niet klaar voor, er is geen haast mee, eerst nog…’ etc.

 

Wie zet je aan het roer?
Zonder een beslissing gekoppeld aan de oorsprong, de inspiratie, van je idee, ben je stuurloos. Je maakt het ene compromis na het andere en je verliest gandeweg je inspiratie. Door niet te starten met je idee, door de uitvoering (en de uitvoeringsdatum) open te laten lekt de energie er als het ware aan de achterkant uit. Want als het morgen ook nog kan loop je het gevaar dat het nooit gebeurt.

Je moet dus van start: spreek je idee uit en verbind er een uitvoeringstermijn aan. Daarmee zet je jezelf op scherp en kom je in beweging. Want natuurlijk, er zijn ook bezwaren en problemen bij de uitvoering van je project. Maar het is wel aan jou wie je wilt laten plaatsnemen op de bok: je inspiratie of de twijfel. Die beslissing neem je aan het begin en dat maakt alles uit voor het resultaat.

 

Laat inspiratie voor je werken
In deze cursus geef ik je inzicht in de werking van de inspiratie en hoe je je hiervoor opent, maar ook in de werking van de tegenstemmen, oftewel je draken. Deze zijn meestal veel luidruchtiger en als je ze niet herkent zou je geïntimideerd raken (‘ik kan het niet’) en je van je plan laten afhouden. Dat is doodzonde. En niet nodig, want in feite zijn je draken een test voor je vastberadenheid: hoe groter je draak, hoe meer aanleiding om jezelf serieus te nemen: er staat kennelijk iets te gebeuren en je draak neemt hier niet zomaar genoegen mee.

 

Inzicht koppelen aan daadkracht
Hier op een rustige manier naar kijken (inzichtgevend) en intussen bij de inhoud en uitvoering van je project blijven (daadkracht ontwikkelen) is wat we doen in deze cursus. Want het resultaat telt uiteindelijk, dat is wat je uit wilt voeren. 

En zo gebruiken we de tijd als ontwikkeltijd en geven we onszelf de kans om gaandeweg het project te leren wat nodig is voor de uitvoering ervan. Inzicht dat je  voor de rest van je leven kunt gebruiken om op een bewuste manier je projecten te lanceren en uit te voeren.

.

Praktisch

Seminar
De cursus bestaat uit een seminardag aan het begin met uitleg over de principes en onderzoek hoe ze bij jou werken: wat is je inspiratie en waar zitten je draken die je mogelijk weerhouden?

 

Intervisie
Vervolgens zijn er intervisie en supervisie bijeenkomsten waarin we elkaar op de hoogte houden van de voortgang van je project, en waarbij we elkaar scherp houden en toetsen op de inhoud: koersen we nog op ons doel af of doen we stiekem water bij de wijn?

 

Presentatie
Aan het einde is er een presentatie, een première, een boek of wat je idee maar is en hebben we een slotbijeenkomst om uit te wisselen hoe het gegaan is. Wie weet wat daar weer voor nieuwe ideeën opborrelen.

 

Lopende cursus
Op dit moment loopt ‘Realiseer je Droomproject’ voor het Starterscafé van de Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten.

De studentenbeoordeling voor de seminardag was een 9,7 gemiddeld.